459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Proleženiny, dekubity, otlaky kůže a podkoží

Popis proleženin, dekubitů, otlaků kůže

Fyziologie (Jak to má fungovat)

Kůže je největší orgán lidského těla. Pokrývá tělo a tvoří tak důležitou bariéru mezi vnitřním a vnějším prostředím. Kůže sestává ze tří vrstev. Nejsvrchnější se nazývá pokožka a skládá se ze zrohovatělých bezjaderných buněk, které se neustále odlupují.

Škára je prostřední a nejsilnější vrstva. Tvoří ji síť kolagenních a elastických vláken, jsou zde umístěny i důležité receptory tlaku, chladu, tepla.

Podkoží je tvořeno vazivem a tukovými buňkami.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Proleženiny jsou různě velké rány, vznikající hlavně u pacientů, kteří jsou nuceni dlouhodobě ležet bez možnosti pohybu. Vznikají většinou v místech s menší tukovou nebo svalovou vrstvou. Vlivem stlačení tkáně dochází ke špatnému prokrvování a okysličování, což může vést až nekróze (odumírání tkáně).

Příčiny

  • především dlouhodobé stlačení tkáně
  • další možné vlivy jsou

Příznaky

Rozlišuje několik stupňů proleženin:

1. stupeň - v místě tlaku je kůže mírně oteklá a zarudlá, při změně polohy pacienta zarudnutí zmizí.
2. stupeň - na kůži vznikají puchýře a místy může docházet ke ztrátám vrchních vrstev pokožky.
3. stupeň - dochází k nekróze (odumírání) kůže. Tvoří se černé krusty nebo nekroticky rozbředlé svaly. Velmi často je doprovázeno bakteriální infekcí.
4. stupeň - nejtěžší případy, kdy se rány rozšíří až na kosti a klouby.

Komplikace

  • bolestivost a komplikace u ležících pacientů
  • vředy na kůži, kožní vředy (bolestivé, začervenalé místo, povlak, sekrece hnisu, i celkové příznaky jako zimnice, třesavka, teplota)
  • septický stav (infekce se z rány rozšíří do celého organismu)

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

U proleženin je daleko důležitější prevence nežli léčba.
Polohování při ležení, zdravotnické pomůcky pro polohování, polohovací postel.

Následné léčení už je náročnější. Velmi často totiž dochází k infekci rány.

Léky

Je nutné ránu promazávat, případně chirurgicky odstranit nekroticky změněnou tkáň. Medicína též může volit antibiotika.

Byliny

(Informační zdroje stránky)