459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Proleženiny, dekubity, otlaky kůže a podkoží

Popis proleženin, dekubitů, otlaků kůže

Fyziologie (Jak to má fungovat)

Kůže je největší orgán lidského těla. Pokrývá tělo a tvoří tak důležitou bariéru mezi vnitřním a vnějším prostředím. Kůže sestává ze tří vrstev. Nejsvrchnější se nazývá pokožka a skládá se ze zrohovatělých bezjaderných buněk, které se neustále odlupují.

Škára je prostřední a nejsilnější vrstva. Tvoří ji síť kolagenních a elastických vláken, jsou zde umístěny i důležité receptory tlaku, chladu, tepla.

Podkoží je tvořeno vazivem a tukovými buňkami.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Proleženiny jsou různě velké rány, vznikající hlavně u pacientů, kteří jsou nuceni dlouhodobě ležet bez možnosti pohybu. Vznikají většinou v místech s menší tukovou nebo svalovou vrstvou. Vlivem stlačení tkáně dochází ke špatnému prokrvování a okysličování, což může vést až nekróze (odumírání tkáně).

Příčiny

  • především dlouhodobé stlačení tkáně
  • další možné vlivy jsou

Příznaky

Rozlišuje několik stupňů proleženin:

1. stupeň - v místě tlaku je kůže mírně oteklá a zarudlá, při změně polohy pacienta zarudnutí zmizí.
2. stupeň - na kůži vznikají puchýře a místy může docházet ke ztrátám vrchních vrstev pokožky.
3. stupeň - dochází k nekróze (odumírání) kůže. Tvoří se černé krusty nebo nekroticky rozbředlé svaly. Velmi často je doprovázeno bakteriální infekcí.
4. stupeň - nejtěžší případy, kdy se rány rozšíří až na kosti a klouby.

Komplikace

  • bolestivost a komplikace u ležících pacientů
  • vředy na kůži, kožní vředy (bolestivé, začervenalé místo, povlak, sekrece hnisu, i celkové příznaky jako zimnice, třesavka, teplota)
  • septický stav (infekce se z rány rozšíří do celého organismu)

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

U proleženin je daleko důležitější prevence nežli léčba.
Polohování při ležení, zdravotnické pomůcky pro polohování, polohovací postel.

Následné léčení už je náročnější. Velmi často totiž dochází k infekci rány.

Poradit z přírodní poradny

  460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
 Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
 Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.

Chci poradit

Léky

ikona léky

Je nutné ránu promazávat, případně chirurgicky odstranit nekroticky změněnou tkáň. Medicína též může volit antibiotika.

Byliny

(Informační zdroje stránky)